Overdracht van de bevoegdheid inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) aan de Duitstalige Gemeenschap

22 december 2022

Op 1 januari 2023 zal de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) deel uitmaken van de bevoegdheden van de Duitstalige Gemeenschap.

Zoals reeds het geval is voor Brussel, Vlaanderen en het Waals Gewest, zal de FOD Sociale Zekerheid niet langer de THAB-dossiers beheren voor de personen die afhangen van de Duitstalige Gemeenschap.

De dossiers zullen worden beheerd door het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap - Departement Gezondheid en Bejaarden. Vanaf 1 januari 2023 worden ook de evaluaties overgenomen door het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Personen die momenteel een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ontvangen van de FOD Sociale Zekerheid hoeven niets te doen: hun dossier wordt automatisch overgedragen. Het Ministerie gaat automatisch na of het nieuwe systeem dat in de Duitstalige Gemeenschap wordt toegepast, voordeliger is. Indien het bedrag van de tegemoetkoming wordt verhoogd, zullen de betrokkenen daarvan in kennis worden gesteld. Zo niet, dan blijft het bedrag van de maandelijkse tegemoetkoming ongewijzigd.

Personen die in de Duitstalige Gemeenschap wonen en een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (nu Pflegegeld genoemd) willen krijgen, kunnen deze niet langer aanvragen bij de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Zij moeten hun aanvraag indienen bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap - Departement Gezondheid en Bejaarden - Team Pflegegeld für Senioren.

Meer informatie en contactgegevens op de website van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap