Tegemoetkomingen aan personen met een handicap: cijfers voor 2022

22 maart 2023

De FOD Sociale Zekerheid publiceert verschillende cijfergegevens over de sociale bescherming in België, waaronder de statistieken over de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT). Beide tegemoetkomingen worden beheerd door de DG Personen met een handicap.

Zowel de IVT als de IT zijn bestemd voor personen met een handicap tussen 18 en 65 jaar.

De inkomensvervangende tegemoetkoming compenseert deels het inkomensverlies door je handicap.

De integratietegemoetkoming is een compensatie voor de bijkomende kosten die je als persoon met een handicap hebt om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.

Deze cijfers werden recent bijgewerkt naar 2022 en zijn terug te vinden in de rubriek “Cijfers van sociale bescherming” op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Op de website van de FOD Sociale Zekerheid vind je ook een korte uiteenzetting van een aantal bevindingen op basis van deze nieuwe gegevens.