Verhoging bepaalde tegemoetkomingen vanaf maart 2022

22 maart 2022

  • Op 1 januari 2022 was er een verhoging met 2,69 % (buiten index) voor het basisbedrag voor alle categorieën van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).
  • Op 1 maart 2002 werden de bedragen van de uitkeringen geïndexeerd.
  • Op 11 maart 2022 werd het Koninklijk Besluit met de aanpassing van de inkomensgrenzen voor de inkomsten uit arbeid en vervanginginkomsten voor de berekening van de integratietegemoetkoming (IT) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het betreft hier een aanpassing met terugwerkende kracht vanaf 01/10/2021.
  • Dit zijn de nieuwe bedragen van de IVT :
    • Voor categorie A bedraagt het nieuwe basisbedrag €5.775,05: het nieuwe geïndexeerde bedrag bedraagt €8.753,24.
    • Voor categorie B bedraagt het nieuwe basisbedrag €8.662,57: het nieuwe geïndexeerde bedrag bedraagt €13.129,86.
    • Voor categorie C bedraagt het nieuwe basisbedrag €11.706,93: het nieuwe geïndexeerde bedrag bedraagt €17.744,19.

Hiermee samengaand worden ook de barema's voor de categorievrijstelling A, B en C voor de integratietegemoetkoming (IT) tot dezelfde bedragen verhoogd.

De vrijstelling 'Prijs van de liefde' voor de IVT (= 50% van barema categorie A van de IVT) wordt eveneens verhoogd tot à €4.376,63.

Ontdek de nieuwe maximumbedragen (.xls)