De regelgeving begrijpen en toepassen met de handleiding voor professionals

22 februari 2023

De 2023 versie van de DG Personen met een handicap "bijbel" is beschikbaar. U vindt hem op de website, in de rubriek "wetgeving", voorbehouden aan professionals.

De DG Personen met een handicap heeft de interne procedures die zij gebruikt om de regelgeving toe te passen bij de behandeling van dossiers, gebundeld in een pdf-bestand. Omdat de teksten zo exhaustief worden geanalyseerd, hebben de medewerkers van de DG dit document de bijnaam "de bijbel" gegeven. Het gaat om een collectief werkstuk waarin elke expert op een vakgebied binnen de DG Personen met een handicap zijn of haar kennis ter zake met collega's deelt.

Tot 2020 was deze verzameling teksten voorbehouden aan het personeel van de DG Personen met een handicap. Ingevolge van een grote belangstelling van juristen en deskundigen van organisaties waarmee het DG nauw samenwerkt, zoals ziekenfondsen, gemeenten en OCMW's, is zij openbaar gemaakt.