Persbericht: reactie stakingsactie

21 februari 2017

Reactie van de FOD Sociale Zekerheid naar aanleiding van de stakingsactie van een deel van de medewerkers. Lees het persbericht