Wetswijziging leeftijdsverlaging inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming gepubliceerd

21 januari 2021

De leeftijdsgrens voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) werd verlaagd naar 18 jaar. Door een vonnis van het Grondwettelijk Hof in juli 2020, zullen we het recht op IVT/IT vanaf 18 jaar toekennen vanaf 01 augustus 2020. Vanaf 1 januari 2021 passen we dit toe op nieuwe aanvragen en herzien we bestaande dossiers en aanvragen van personen die geboren zijn tussen 31/07/99 en 31/07/02 om met de nieuwe leeftijdsvoorwaarde rekening te houden vanaf augustus 2020.

Voor de wetswijziging, konden personen met een handicap tot hun 21e verjaardag enkel een bijkomende kinderbijslag krijgen. Door de wetswijziging zullen jaarlijks zo’n 10.000 jongeren een IVT/IT-tegemoetkoming kunnen krijgen van zodra ze 18 worden. De wijziging komt er omdat het Grondwettelijk Hof oordeelde dat het niet meer actueel is om iemand pas vanaf 21 jaar als meerderjarig te beschouwen zoals in de wet over de tegemoetkomingen uit 1987.

De wet tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar in werd gepubliceerd op 18/1/21.

Wat moet ik doen?

Als je bij ons al een IVT/IT hebt herzien we op ons initiatief jouw dossier. We zullen je IVT/IT bij ons herzien en je recht op IVT/IT onderzoeken vanaf je 18de verjaardag en dit ten vroegste vanaf 01/08/2020. Je hoeft zelf niets te doen.

Als je nog geen IVT/IT hebt en geen recht hebt op bijkomende kinderbijslag kan je zelf een aanvraag indienen via My Handicap van zodra je 17 wordt. Als je al een dossier voor de bijkomende kinderbijslag hebt (Wallonië en Brussel) of een dossier voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (Vlaanderen) krijg je van ons een brief waarmee we je uitnodigen om je aanvraag te vervolledigen.

We houden jullie op de hoogte van alle praktische stappen, zodra ook het Koninklijk Besluit gepubliceerd is.