Jaarverslag 2021 : verandering en dynamiek

20 oktober 2022

De belangrijkste taak van de DG Personen met een handicap (DG HAN) bestaat erin personen met een handicap correct, snel en efficiënt te helpen bij het aanvragen van tegemoetkomingen, parkeerkaarten of attesten waardoor ze van andere sociale of fiscale rechten kunnen genieten.

Dit jaar heeft onze administratie, net als alle andere jaren, krachtdadig en met overtuiging gewerkt om dit allemaal goed te laten verlopen.

De publicatie van een jaarverslag stelt ons in staat de vele activiteiten van onze diensten, evenals de kwaliteit van het werk van ons personeel, naar voren te brengen.

Het jaar 2021 was een jaar van verandering en dynamiek:

Een jaar van verandering, aangezien André Gubbels, na 15 jaar trouwe dienst aan de DG HAN, de fakkel heeft doorgegeven aan Yves De Smedt als nieuwe Directeur-generaal a.i.

Een jaar van dynamiek, waarin we luisterden naar de behoeften van personen met een handicap en die van de medewerkers van onze diensten!

2021 – Kerncijfers

  • 597.253 personen hebben een erkenning van hun handicap bij de DG Han.
  • 217.299 personen krijgen maandelijks een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming (IVT/IT).
  • Er zijn momenteel 472.492 parkeerkaarten voor personen met een handicap in omloop, waarvan er 59.973 in 2021 werden afgeleverd.
  • De DG heeft 1,91 miljard uitbetaald aan tegemoetkomingen.

Lees het jaarverslag 2021 (.pdf)