Uitnodiging studienamiddag 05/04 - ontwikkeling nieuw instrument evaluatie handicap

20 maart 2018

De integratietegemoetkoming voor personen met een handicap is een tegemoetkoming die wordt toegekend door de FOD Sociale Zekerheid. Om het huidige inschalingsinstrument voor de integratietegemoetkoming te moderniseren met het oog op de volwaardige integratie en participatie van personen met een handicap, werd een onderzoeksopdracht gegeven aan de KU Leuven en de ULB. Er werd hen gevraagd om een nieuwe schaal te ontwerpen, vertrekkend van de internationale classificatie van functies (ICF), en om deze schaal te testen en te valideren. De resultaten van het onderzoek worden op 5 april voorgesteld in het Federaal Parlement.

Meer informatie over de studienamiddag vind je op de site van HIVA KU Leuven

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht (voor 1 april) via dit formulier.