Kilometervergoeding vrijwilligers vervoer personen met een handicap

20 februari 2019


Vanaf maart 2019 wordt het statuut versterkt van bijna 1,2 miljoen vrijwilligers. Het gaat om vrijwilligers die enkel hun kosten vergoed krijgen. Ze zetten zich in bij verenigingen met socioculturele, jeugd- en sportactiviteiten, in maatschappelijke dienstverlening en in de zorgsector. De wet tot wijziging van de wet op de rechten van vrijwilligers werd op 14 februari 2019 in plenaire vergadering van de Kamer unaniem aangenomen.

Duizenden burgers kunnen zich niet zelfstandig verplaatsen vanwege hun leeftijd, ziekte of handicap. Ze kunnen voor hun vervoer een beroep doen op vrijwilligers van heel wat verenigingen. Vroeger mochten deze vrijwilligers naast hun forfaitaire kostenvergoeding slechts voor maximaal 2000 km per jaar een onkostenvergoeding per kilometer vragen. Vanaf maart 2019 kunnen vrijwilligers - naast de forfaitaire kostenvergoeding- voor een onbeperkt aantal kilometers een kilometervergoeding vragen aan hun vereniging. Dit zal mensen met een beperkte mobiliteit in staat stellen vaker deel te nemen aan het sociale leven buitenshuis.

Deze wet is de concrete vertaling van de aanbevelingen van de Hoge Raad voor Vrijwilligers, opgericht door de FOD Sociale Zekerheid.

Je leest meer informatie op de site van de Hoge Raad voor Vrijwilligers