Geen verhoging IVT op 1 april 2016

19 september 2016

Op 1 april 2016 werden een aantal minimumuitkeringen, zoals het leefloon, door een maatregel van de regering met 2% verhoogd. Dit was echter niet het geval voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Op 1 juni 2016 werden alle sociale uitkeringen geïndexeerd, waaronder de IVT. De indexering betekent een stijging met 2%. Doordat het leefloon op 1 april reeds verhoogd werd met 2%, blijft het verschil met IVT bestaan.

Raadpleeg de bedragen van de tegemoetkomingen (onderaan de pagina, in de kader “downloads”)