Handicap en armoede

18/10/2021

Een handicap-inclusieve sociale zekerheid en sociale bijstandsregeling

De Belgische sociale zekerheid is gericht op de bescherming tegen verschillende sociale risico’s van de sociaal verzekerden en kent geen afzonderlijk systeem specifiek voor personen met een handicap, zoals dit bestaat binnen de sociale bijstand.

Niettemin speelt de sociale zekerheid een centrale rol in het garanderen van een behoorlijke levensstandaard voor veel personen met een handicap. De federale sociale bijstandsregelingen voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap bestaan na de 6de staatshervorming uit de Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de Integratietegemoetkoming (IT).

De regering heeft zich in het regeerakkoord geëngageerd om de uitkeringen op te trekken richting de armoedegrens en de prijs van de liefde af te schaffen. In het Actieplan zijn daarom deze maatregelen opgenomen:

  • Revalorisatie van de Inkomensvervangende tegemoetkoming door het optrekken richting de armoedegrens

De stijging bedraagt 10,75 % over de periode 2021-2024, of een jaarlijkse stijging met 2,6875 %. In 2021 investeren we hiervoor 27,5 miljoen euro.

  • Afschaffen van de “prijs van de liefde” door het loskoppelen van de hoogte van het inkomen van de personen met een handicap en hun partners voor de Integratietegemoetkoming.

Dit zorgt ervoor dat personen met een handicap hun koopkracht zien stijgen. De federale regering voorzien een investering van 35 miljoen euro hiervoor.