Publicatie van het Verslag van de enquête City H@ndi bij de gemeenten

18 februari 2022

City H@ndi is een project van de DG Personen met een handicap dat tot doel heeft "de gemeentebesturen te helpen om personen met een handicap te helpen". Eind september 2021 heeft het projectteam 1.993 leidinggevende personen bij de gemeentebesturen van de 581 gemeenten van België gecontacteerd. Een brief van minister Karine LALIEUX, evenals een vragenlijst waren bijgevoegd. De enquête was een enorm succes, aangezien 83% van de gemeenten eraan heeft deelgenomen!

Lees het verslag met de resultaten (.pdf)

De City H@ndi-enquête had tot doel te weten hoe het onthaal van personen met een handicap is georganiseerd (ook rekening houdend met de impact van de pandemie) en de lijst met contactpersonen in de gemeenten bij te werken. Er werden een aantal mogelijkheden voor ondersteuning door de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN) voorgesteld.

Interessant aan de gebruikte methode is dat het mogelijk is de resultaten op nationaal niveau te presenteren of per taalrol of per regiogebied dat door de 11 teams van de DG Personen met een handicap wordt bestreken of per deel-regiogebied dat door elk van de maatschappelijk assistenten van de DG wordt bestreken. Dit zal het projectteam in staat stellen (tussen maart en mei) verschillende actieplannen uit te werken die overeenstemmen met de verschillende analyseniveaus.

Hierna volgen de voornaamste tendensen:

De gemeenten geven aan dat het onthaal van personen met een handicap gemiddeld via 3 personeelsleden verloopt. Laatstgenoemden hebben een profiel van "maatschappelijk assistent" in ongeveer 75% van de gevallen. Wij ontvingen de contactgegevens van meer dan 1.280 gemeentemedewerkers en konden de lijst van de informatieveiligheidsconsulenten bijwerken.

Hierna volgt de lijst met vormen van ondersteuning die de DG Personen met een handicap aan de gemeenten voorstelde:

 • Een technisch luik dat door meer dan 70% van de respondenten werd aangeduid.
  • 81% van de Nederlandstalige respondenten zou graag telefonische ondersteuning krijgen, tegenover 70% van de Franstalige respondenten en slechts 44% van de Duitstalige respondenten.
  • Meer dan 70% van de Nederlandstalige en Franstalige respondenten is voorstander van ondersteuning via e-mail, maar slechts 56% aan Duitstalige zijde.
  • Slechts 1 op de 2 gemeenten wenst een ontmoeting met de maatschappelijk assistenten van de DG HAN.
  • De bijgewerkte lijst met contactgegevens wordt door meer dan 70% van de (Nederlandstalige en Franstalige) respondenten gevraagd en is door 78% van de Duitstalige respondenten gewenst.
 • Een luik opleiding dat aanzienlijk minder wordt gevraagd
  • 63% van de Nederlandstalige respondenten wenst informatiesessies over de applicatie My Handicap, tegenover 67% van de Duitstalige respondenten en slechts 48% van de Franstalige respondenten.
  • Informatiesessies over het medische luik zijn slechts in één op de twee gemeenten gewenst, en zelfs nog minder aan de Franstalige kant.
  • Informatiesessies over het administratieve luik worden gevraagd door 67% van de Nederlandstalige en Duitstalige respondenten en slechts 55% van de Franstalige respondenten.

De enquête eindigde met een open vraag, waarbij de respondenten een suggestie konden doen of opmerkingen konden formuleren. Meer dan 56% van de respondenten heeft de gelegenheid te baat genomen. Het gebundelde materiaal levert een document van 25 pagina's (!) op, maar het projectteam heeft de feedback in 4 hoofdthema's ondergebracht (ongeacht de taal) :

 • Noodzaak aan een betere en directe toegankelijkheid van de DG HAN voor professionals;
 • Grotere rol van de DG HAN op het gebied van informatie (via zijn website) en facilitering (in een goed begrip van de respectieve rol van de andere instellingen);
 • Leesbaarheid van de documenten (formulieren en beslissingen) moet worden verbeterd;
 • Noodzaak om netwerken in stand te houden en uit te breiden (een actieve sleutelrol van de DG HAN is gewenst).

De gevolgen die de pandemie heeft gehad op het onthaal van personen met een handicap (met of zonder afspraak, aan het loket of in een kantoor of thuis bij de persoon met een handicap) worden in de enquête aangesneden. Deze zeer nuttige informatie zal ter beschikking van de maatschappelijk assistenten van de DG worden gesteld.

Een minderheid van gemeenten heeft verklaard zich niet bezig te houden met het onthaal en de omkadering van personen met een handicap. Het projectteam zal deze informatie mededelen aan het betrokken team en de betrokken maatschappelijk assistent van de DG HAN, zodat contact kan worden opgenomen met deze gemeenten, ze de situatie samen kunnen analyseren en hen – indien gewenst – steun kan worden verleend.

Het City H@ndi-team dankt de vele leidinggevende personen van de gemeentebesturen hartelijk voor hun actieve deelname aan de enquête. Wij zullen u in de volgende nummers van HandiPro op de hoogte houden van de voortgang van het project.

Voor vragen over de enquête: Cityhandi@minsoc.fed.be