Publicatie Koninklijk Besluiten leeftijdsverlaging IVT/IT en verhoging van het bedrag van bepaalde categorieën van de IVT

18 februari 2021

Op maandag 15 februari werden in het Belgisch Staatsblad twee Koninklijk Besluiten gepubliceerd met een impact op de tegemoetkomingen voor personen met een handicap.

Het gaat om een KB dat de procedure regelt om dossiers voor tegemoetkomingen voor personen met een handicap te behandelen in lijn met de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar en een KB voor de verhoging van categorie A, B en C van de IVT.

KB verlaging leeftijdsgrens IVT/IT naar 18 jaar

Met dit KB worden alle bepalingen geregeld voor het verlagen van de leeftijdsgrens voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) naar 18 jaar. Voor de wetswijziging, konden personen met een handicap tot hun 21e verjaardag enkel een bijkomende kinderbijslag krijgen. De federale regering paste daar nu een mouw aan.

In het KB werd o.a. bepaald dat voor wie nog geen IVT/IT heeft en vóór 31/05/2021 de aanvraag doet, we het recht retroactief kunnen toekennen (tot de 18e verjaardag, en ten vroegste tot 01/08/2020).

Je vindt meer informatie over wat je precies moet doen in jouw situatie, op onze website.

Wettelijke basis:

Het Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar is hier beschikbaar

Het KB is een aanvulling op de wet tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar die werd gepubliceerd op 18/1/21.

KB verhoging bedrag van bepaalde categorieën van de IVT

Met dit KB stijgt categorie A, B en C van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Het gaat voor de IVT om een stijging van 10,75% tegen 2024 (buiten index). De verhoging gebeurt in 4 keer, telkens met 2,6875%: op 01/01/2021, 01/01/2022, 01/01/2023 en op 01/01/2024.

In de praktijk werd het bedrag van de IVT in januari 2021 al een eerste keer met 2,6875% worden verhoogd.

Je vindt meer informatie over de maximumbedragen voor elke categorie in dit bericht.

Wettelijke basis:

Het Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van categorie A, B en C van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap is hier beschikbaar.