Sociaal tarief voor gas en elektriciteit

17/12/2021

Door de stijging van de energieprijzen krijgen we momenteel veel vragen over het sociale tarief voor gas en elektriciteit.

Wij herinneren er daarom aan dat de bevoegde instantie voor alle vragen hierover de FOD Economie is:


Directoraat-generaal Energie - Sociale energie
Website: https://www.economie.fgov.be
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be
Tel: 0800 120 33

De toekenningsprocedure blijft ongewijzigd: een persoon met een handicap die van ons een tegemoetkoming ontvangt, heeft automatisch recht op dit sociaal tarief.

Om de drie maanden sturen wij een overzicht van onze nieuwe beslissingen over tegemoetkomingen en meldingen van adreswijzigingen elektronisch naar de FOD Economie.

Wijzigingen worden dus binnen de drie maanden aangebracht. Op basis van de gegevens die wij doorsturen, kan de FOD Economie automatisch het sociale gas- en elektriciteitstarief toekennen. Het is de FOD Economie die de leverancier van de persoon met een handicap informeert zonder dat deze zelf iets hoeft te doen. Hetzelfde geldt als iemand verhuist of van leverancier verandert.

Sommige aanbieders vragen nog steeds om papieren attesten. Deze zijn niet langer nodig en leveranciers zijn verplicht gebruik te maken van de elektronische gegevens die zij automatisch van de FOD Economie ontvangen. Indien de leverancier toch zou aandringen, moet elke aanvraag voor een attest worden gericht aan de FOD Economie, die hiervoor bevoegd is.