Ambtshalve medische herzieningen

17 augustus 2016

Voor de ambtshalve medische herzieningen blijft dezelfde procedure als vóór 1 juli 2016 bestaan. Dit betekent dat we ze niet via MyHandicap behandelen, maar dat de papieren formulieren worden gebruikt.

Ambtshalve medische herzieningen zijn herzieningen die op initiatief van de DG Personen met een handicap worden opgestart, dus niet op vraag van de burger.

Als het om een dossier van een volwassene gaat, zullen wij het formulier “Evaluatie van de handicap” naar de burger sturen, samen met een begeleidend schrijven.

Als het om een kind gaat, sturen wij Deel A en B van de sociaal-medische vragenlijst op naar zijn of haar ouders.