Impact van de Brexit voor personen met een handicap met de Britse nationaliteit

15 december 2020

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Op 1 januari 2021 is de overgangsperiode voorbij en is de Europese regelgeving in principe niet meer van toepassing voor het VK. Niettemin waarborgt het terugtrekkingsakkoord bepaalde rechten onder specifieke voorwaarden.

Voor personen met een handicap geldt dat de personen met de Britse nationaliteit die voor 1 januari 2021:

  • Een integratietegemoetkoming ontvangen
  • Een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen
  • Hun integratietegemoetkoming exporteren naar het VK
  • Hun integratietegemoetkoming exporteren naar een ander land van de EU of Zwitserland

hier levenslang recht op blijven hebben indien zij zich in een van deze situaties blijven bevinden zonder onderbreking.

Voorbeelden van een onderbreking zijn:

  • Overdracht van de domicilie naar een ander land
  • De schrapping uit het rijksregister na vertrek naar het buitenland

Er verandert niets voor de personen met de Britse nationaliteit die voldoen aan een andere nationaliteitsvoorwaarde (en dus niet enkel de nationaliteitsvoorwaarden voor 1 januari 2021 vervulden omdat ze een onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie waren).

Bijvoorbeeld (artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap):

  • Ingeschreven in het bevolkingsregister
  • Tot de leeftijd van 21 jaar genoten hebben van de bijkomende kinderbijslag voor kinderen
  • ...