Sociaal tarief water: geen papieren attesten meer

15 december 2017

Als je in Vlaanderen je domicilie hebt en je geniet een tegemoetkoming als persoon met een handicap, kan je aanspraak maken op het sociaal tarief voor water.

Belangrijk om weten is dat het sociaal tarief water alleen nog via elektronische gegevensuitwisseling kan toegekend worden. Al sinds 1 januari 2015 bestaan er geen papieren attesten meer en worden deze ook niet meer verstuurd.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) maakt automatisch de selectie van alle dossiers die voor het voordeel in aanmerking komen en op deze manier kunnen de watermaatschappijen en/of de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het sociaal tarief automatisch toekennen. Er wordt dan automatisch een korting van 80% aangerekend op de factuur en/of op het heffingsbiljet. Je hoeft dus helemaal niets zelf te doen om van dit voordeel te kunnen genieten.

In het zeldzame geval dat deze elektronische gegevensuitwisseling toch mislukt, zal je in de week van 18 december van onze dienst nog een papieren brief ontvangen. Omdat in onze eigen databanken niet wordt bijgehouden bij welke watermaatschappij je bent aangesloten, moeten we je vragen om deze brief dan zelf naar je watermaatschappij door te sturen. Je moet deze brief voor het einde van het jaar aan je watermaatschappij bezorgen OF binnen de 3 maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet aan de VMM. In totaal worden 13 103 brieven verzonden.