Herzieningen verhoogde kinderbijslag in Vlaanderen voortaan net als eerste aanvragen via Groeipakket

15 januari 2020

In Vlaanderen werd het systeem van kinderbijslag onlangs hervormd en kreeg het de nieuwe naam ‘Groeipakket’ mee. Ook de verhoogde kinderbijslag maakt hier deel van uit en kreeg in Vlaanderen de nieuwe naam ‘Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte’.

Nieuwe aanvragen

Sinds 1 januari 2019 worden al alle eerste aanvragen voor een verhoogde kinderbijslag in Vlaanderen ingediend via de betalingsactor (uitbetaler) van het Groeipakket die je zelf koos (FONS , Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily of Parentia). De medische evaluatie van het kind met een handicap verloopt via de artsen van Kind en Gezin.

Herzieningen op eigen initiatief

Wie al een dossier had en dit op eigen initiatief wou laten herzien, kon nog tot eind 2019 een aanvraag indienen bij de FOD Sociale Zekerheid. Sinds 1 januari 2020 moet je voor zo’n herzieningsaanvraag ook contact opnemen met je betalingsactor van het groeipakket. Al opgestarte herzieningen waarin de FOD Sociale Zekerheid nog een beslissing moet nemen worden verder behandeld en de afgewerkte dossiers worden maandelijks overgedragen naar Vlaanderen.

Herzieningen op initiatief van de overheid

Naast de herzieningen op eigen initiatief, zijn er ook herzieningen die worden opgestart op initiatief van de overheid (‘ambtshalve herzieningen’ ) omdat dat de erkenning van het kind afloopt. De ouders van het kind worden hiervan steeds 6 maanden op voorhand verwittigd per brief. In december werden de laatste brieven hiervoor verzonden vanuit de FOD Sociale Zekerheid, voor de dossiers waarvan de erkenning afloopt op uiterlijk 30/06/2020. Vlaanderen zal instaan voor de herziening van de dossiers waarvan de erkenning vervalt na 30/06/2020.

Meer info