Versnelde aanvraag parkeerkaart

14 januari 2018

Wie in Vlaanderen woont en via de Vlaamse Sociale Bescherming recht heeft op een terugbetaling van zijn/haar rolstoel, kan vanaf 1 januari 2019 bij de FOD Sociale Zekerheid een parkeerkaart aanvragen zonder evaluatie van de handicap.

Dit is een aanvulling op de reeds bestaande versnelde procedure voor wie toelating heeft van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen.

De aangepaste lijst van mobiliteitshulpmiddelen die in aanmerking komen, kan je hier raadplegen.

Meer info op de pagina “Parkeerkaart” op onze website