Enkele aanpassingen in MyHandicap

13 juni 2018

Er zijn enkele aanpassingen aangebracht in MyHandicap, onze applicatie om aanvragen te doen en dossiers te raadplegen:

1. De rubriek “Wat ik nog moet vervolledigen” staat voortaan bovenaan in plaats van onderaan de pagina. Zo is het voor de gebruiker duidelijker of hij/zij nog een aanvraagformulier moet vervolledigen.

Als er nog een aanvraagformulier openstaat, raden we aan om deze eerst te vervolledigen en door te sturen of te annuleren alvorens een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit garandeert een efficiëntere verwerking van de aanvraag.

2. Het is voortaan mogelijk om meerdere producten aan te vragen zonder telkens een apart aanvraagformulier in te vullen.

Als je meerdere producten wil aanvragen, vul dan eerst het meest uitgebreide aanvraagformulier in. Dit formulier bevat dan al alle gegevens die nodig zijn voor de aanvraag van een ander product. Zodra dit formulier verstuurd is, zullen de ingevulde gegevens ook beschikbaar zijn voor de minder uitgebreide aanvraag. Je hoeft dan geen tweede formulier in te vullen: klikken op de link van het andere product volstaat dan.

Dit is de volgorde waarin de producten moeten aangevraagd worden (de meest uitgebreide vragenlijst staat dus bovenaan):

  1. Aanvraag tegemoetkoming met medisch onderzoek
  2. Aanvraag erkenning van de handicap met medisch onderzoek
  3. Aanvraag Parkeerkaart met medisch onderzoek
  4. Aanvraag BTW voertuigen – Aanvraag Verminderingskaart

3. Daarnaast zijn er in sommige vragenlijsten bepaalde vragen aangepast of toegevoegd:

 • Vraag 3.7 is gewijzigd: in plaats van te vragen of iemand slachtoffer is van een terreurdaad gepleegd op Belgisch grondgebied, vragen we of het gaat om een terreurdaad die door de Belgische staat is erkend. De plaats van de terreurdaad speelt dus geen rol meer.
 • In de aanvraagformulieren voor de tegemoetkomingen is er een vraag 3.8 toegevoegd: we vragen welk getal van 3 cijfers op het kleefbriefje van het ziekenfonds staan (zowel van de aanvrager zelf als zijn/haar partner).

  Deze vraag stelt ons in staat om indien nodig de informatie over de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen rechtsreeks bij het juiste ziekenfonds op te vragen.
 • In de aanvraagformulieren voor de tegemoetkomingen is er een vraag 5.3 toegevoegd: wij vragen of de aanvrager sinds minimum 10 jaar zijn/haar werkelijke verblijfplaats in België heeft, waaronder een ononderbroken periode van minstens 5 jaar.

  De DG Personen met een handicap kan indien nodig deze informatie ook gaan controleren in het Rijksregister.
 • In de aanvraagformulieren voor de tegemoetkomingen is er een vraag 6.2.5 toegevoegd: we vragen de voornaam en naam van de partner.

  Dit is vooral belangrijk om de juiste partner te kunnen bepalen in geval er in het Rijksregister meer dan 2 personen tot hetzelfde gezin behoren die niet met elkaar verwant zijn tot en met de 3de graad (de persoon met een handicap is bovendien ook niet getrouwd met 1 van de gezinsleden, waardoor niet onmiddellijk kan bepaald worden wie met wie een huishouden vormt).