Regionalisering tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden nu ook voor Wallonië en Brussel

13 januari 2021

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt voortaan volledig beheerd door de regio’s.

Sinds 01/07/2014, ingevolge de 6de staatshervorming, de bevoegdheid voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) regionaal.In de praktijk werd tot eind 2016 de THAB beheerd door de FOD Sociale Zekerheid, onafhankelijk van je regio. Vanaf 2017 werd het beheer voor deze tegemoetkoming in Vlaanderen overgenomen door de zorgkassen, onder de benaming ‘zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’. Sinds januari 2021 wordt de THAB ook in Wallonië en Brussel beheerd.

Dit betekent dat ook wie in Wallonië of Brussel woont geen aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden meer kan indienen bij onze DG Personen met een handicap.

In Wallonië kan je terecht bij je ziekenfonds om de aanvraag te doen. Je vindt meer informatie op de website van AVIQ, dat de ziekenfondsen hiervoor coördineert.

Het zijn voortaan ook de ziekenfondsen die onder toezicht van AVIQ zullen instaan voor de evaluatie van je handicap bij je aanvraag van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

In Brussel kan je terecht bij Iriscare om de aanvraag te doen. Je vindt meer informatie en contactgegevens op hun website.

Als je in Brussel woont zal de FOD Sociale Zekerheid nog tot 31/12/2021 de evaluatie van je handicap uitvoeren als je eenTHAB aanvraagt. Dit is ook nog steeds het geval voor de aanvragen van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood in Vlaanderen.

Je vindt meer informatie op onze website