Enquête schriftelijke antwoorden DG Personen met een handicap

12 december 2019

Bij de DG Personen met een handicap ( FOD Sociale Zekerheid) vinden we een goede samenwerking met onze professionele partners erg belangrijk. We gaan ervan uit dat onze dienstverlening altijd beter kan.

De komende maanden willen we werken aan onze schriftelijke communicatie. Daarbij hebben wij jouw input nodig.

Begeleid je in je job personen met een handicap, bijv. in een ocmw, gemeente, ziekenfonds, vereniging of als bewindvoerder? Stel je ons soms vragen via het contactformulier of per mail? Dan zouden we graag van jou willen weten wat je van onze antwoorden vindt. Jouw ervaring zal ons helpen om onze antwoorden te verbeteren.

Mogen wij 5 minuten van jouw tijd voor onze vragenlijst?

Je kan je antwoorden insturen tot 10 januari 2020. Alvast bedankt!

Ben je bereid om je ervaringen en suggesties verder toe te lichten in een gespreksgroep?

Na de bevraging via de vragenlijst, zullen we ook gespreksgroepen organiseren met onze professionele partners. Jullie vormen de onmisbare link tussen de persoon met een handicap met een vraag en onze diensten. Via de gespreksgroepen willen we jullie problemen en vragen beter begrijpen en aan de slag gaan met jullie suggesties.

Wil je je in februari een halve dag vrijmaken om je ervaringen met het contactformulier met ons te delen? Stuur dan een mailtje naar handipro@minsoc.fed.be en vermeld je naam, je organisatie en de provincie waarin je werkt. Op basis van het aantal deelnemers per type organisatie en per provincie zullen we een selectie maken uit alle geïnteresseerden.

In de loop van maart mag je nieuws verwachten over de resultaten van onze bevraging en onze verbeteracties.

Alvast bedankt voor je hulp!