Verhoging bepaalde tegemoetkomingen vanaf januari 2020

12 december 2019

Op 1 januari 2020 komt er een verhoging met 1,25% (buiten index) voor het basisbedrag voor alle categorieën van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

  • Voor categorie A bedraagt het nieuwe basisbedrag 5.373,01 €: het nieuwe geïndexeerde bedrag bedraagt 7.523,29 €.
  • Voor categorie B bedraagt het nieuwe basisbedrag 8.059,52 €: het nieuwe geïndexeerde bedrag bedraagt 11.284,94 €.
  • Voor categorie C bedraagt het nieuwe basisbedrag 10.891,94 €: het nieuwe geïndexeerde bedrag bedraagt 15.250,89 €.

Hiermee samengaand worden ook de barema’s voor de categorievrijstelling A, B en C voor de integratietegemoetkoming (IT) tot dezelfde bedragen verhoogd.

De vrijstelling ‘Prijs van de liefde’ voor de IVT (= 50% van barema categorie A IVT) wordt eveneens verhoogd tot 3.761,65 €.

Je vindt de nieuwe maximumbedragen (.xls) en de aangepaste simulator (.xls) op onze website.