Boek “Armoede en handicap in België”

12 december 2019

Ondanks ons uitgebreid sociaal beschermingssysteem slagen we er in België nog niet in om het risico op armoede te beperken voor personen met een handicap. Dit toont een nieuw boek van de POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Sociale Zekerheid aan.

Personen met een handicap vertonen een hoger risico op armoede dan de rest van de bevolking. In 2018 werden 23,1% van de personen waarvan de handicap ‘een lichte of ernstige impact heeft op de dagelijkse activiteiten’ bedreigd door een situatie van armoede of sociale uitsluiting. Dit is fors hoger dan het algemene armoederisico van 16,4%. Dit percentage ligt ook boven het EU-gemiddelde voor deze groep (20.9%).

Het boek ‘Armoede en handicap in België’ kwam er op vraag van de Beleidscel armoedebestrijding en personen met een handicap. In het boek komen verschillende thema’s aan bod zoals toegang tot de arbeidsmarkt, sociale uitsluiting en het risico op armoede. Onder andere Unia en de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap leverden een bijdrage voor het boek.

Je kan het boek downloaden of een papieren exemplaar bestellen (zolang de voorraad strekt) via de website van de FOD Sociale Zekerheid.