Nieuwe brochure legt het verschil uit tussen de bijzondere kinderbijslag en de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

12 april 2022

Sinds vorig jaar is de leeftijd om in aanmerking te komen voor de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (IVT/IT) verlaagd van 21 naar 18 jaar. Dat wil zeggen dat de jongeren in Vlaanderen en Brussel die tussen 18 en 21 jaar zijn en wiens ouders van een bijzondere kinderbijslag (of zorgtoeslag) genieten, moeten kiezen tussen één van de twee stelstels: blijven zij (en hun ouders) bij de bijzondere kinderbijslag of stappen ze over naar het stelsel van de volwassenen, nl. de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming. Een moeilijke maar belangrijke keuze die ze best met kennis van zaken nemen. De brochure is gericht naar de jongere die een keuze moet maken.
Jongeren in Wallonië moeten deze keuze niet maken. Voor hen is er een andere brochure die enkel het verschil tussen de twee stelsels uitlegt.

Vlaanderen en Brussel

De brochure geeft eerst weer welke procedure doorlopen moet worden als de jongere 18 wordt en als de ouders genieten van een Bijzondere Kinderbijslag (zorgtoeslag). Ook jongeren wiens ouders niet genieten van deze Bijzondere Kinderbijslag (zorgtoeslag) kunnen vanaf hun 18e jaar aanspraak maken op een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming. Per procedurestap wordt aangegeven op welke manier de Directie-generaal Personen met een Handicap hen hierbij kan helpen.

Vervolgens wordt ingezoomd op de verschillen tussen enerzijds de Bijzondere Kinderbijslag (zorgtoeslag) en anderzijds de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. Een goed begrip hebben van deze verschillen is belangrijk om een bewuste keuze te kunnen maken. Want de keuze blijft natuurlijk bij de jongere en/of diens ouders.

Voorbeelden van personen met een handicap in diverse situaties kunnen verheldering brengen of het loont om de stap te zetten naar de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming.

Omdat het steeds moeilijk blijft om volledig en correct te kunnen inschatten of men de overstap naar de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming zet of niet, is een gesprek met de maatschappelijk assistent aangewezen.

De maatschappelijk assistent kan deze brochure gebruiken om de procedure en het verschil aan de jongere en zijn ouders uit te leggen; zij kan hen ook een exemplaar van deze brochure meegeven.

Elke jongere in Vlaanderen en Brussel die 18 jaar wordt krijgt van de DG HAN deze brochure samen met het kennisgevingsbrief toegestuurd. De brochure is in het Nederlands en het Frans beschikbaar.

Wallonië

Omdat in Wallonië de jongeren niet moeten kiezen tussen de twee stelsels, is er voor hen een andere brochure gemaakt. Deze brochure legt het verschil uit tussen enerzijds de Bijzondere Kinderbijslag (zorgtoeslag) en de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming. Elke jongere met een beperking kan vanaf 18 jaar in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming. Eens de jongere 21 jaar wordt valt de Bijzondere Kinderbijslag (zorgtoeslag) weg.

Elke jongere in Wallonië die 18 jaar wordt krijgt van de DG HAN de brochure samen met de kennisgevingsbrief toegestuurd. De brochure is enkel in het Frans beschikbaar.

Praktisch

Wil je graag een bijkomend exemplaar van een brochure? Dan kan je deze aanvragen via het contactformulier op de website van de DG Personen met een handicap.