Arts krijgt naast eHealth-bericht ook brief

11 oktober 2016

Sinds 1 juli 2016 vraagt de FOD de medische info over de persoon met een handicap rechtstreeks op bij zijn of haar arts. Dit gebeurt digitaal via eHealth (als de arts een eHealth-certificaat heeft) of via de Post.

Sinds 5 oktober 2016 krijgen de artsen die we een eHealth-bericht sturen, enkele dagen daarna ook een brief met uitleg over welke info we nodig hebben, samen met een invulformulier om de medische gegevens op te sturen. Zo willen we garanderen dat de arts onze vraag om informatie zo snel mogelijk heeft gezien.

Het is belangrijk dat de medische info slechts op 1 manier naar ons wordt doorgestuurd, en liefst via eHealth:

  • Het is voor de arts gemakkelijker om rechtsreeks in het elektronisch medisch dossier van de patiënt de relevante gegevens aan te duiden en op te sturen, in plaats van alles op papier over te schrijven.
  • Op die manier hebben we de medische info sneller en kan de persoon met een handicap sneller opgeroepen worden voor een evaluatie van de handicap.

Als de arts de info via eHealth heeft gestuurd, mag hij/zij de brief uiteraard negeren.

Opgelet: het voorbeeldformulier dat op onze website staat, mag zeker niet gebruikt worden om medische info naar ons op te sturen! Dit formulier is immers niet gepersonaliseerd en er staat geen barcode op. Op die manier worden de documenten niet automatisch gekoppeld aan het dossier van de betrokkene, wat fouten en vertragingen met zich meebrengt.

Meer info over hoe de arts de info via eHealth kan versturen (.pdf)