Sociaal tarief gas en elektriciteit

11 mei 2017

Verschillende gas-en elektriciteitsleveranciers vragen elk jaar aan de rechthebbenden op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit om een papieren attest. Dit is echter niet nodig.

Onze Directie-generaal verstuurt namelijk elk kwartaal automatisch elektronische berichten naar de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Op deze manier kan de FOD Economie automatisch het sociaal tarief toekennen, zonder dat je een papieren attest aan je leverancier moet voorleggen.

Slechts als de elektronische gegevensuitwisseling mislukt, ontvang je van ons nog een papieren attest dat je aan je leverancier kan bezorgen. In de andere gevallen hoef je helemaal niets te doen om het sociaal tarief te ontvangen, alles verloopt automatisch. Ook als je verhuist, of als je van leverancier verandert, dan kan het sociaal tarief automatisch toegekend worden.

Indien je toch problemen zou ondervinden, dan kan je voor alle vragen en voor meer informatie terecht bij de FOD Economie:

 

Algemene Directie Energie – Sociale Energie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Website: http://economie.fgov.be
Tel: 0800 120 33
Fax: 0800 120 57
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be

 

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit kan toegekend worden als je:

  • een Inkomensvervangende- of Integratietegemoetkoming ontvangt van de Directie-generaal Personen met een handicap (recht wordt automatisch toegekend via elektronische gegevensuitwisseling)
  • een tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden ontvangt (recht wordt automatisch toegekend via elektronische gegevensuitwisseling)
  • een erkenning van minstens 4 punten in pijler 1 hebt of 66 % in het oude stelsel inzake de bijkomende kinderbijslag (recht wordt automatisch toegekend via elektronische gegevensuitwisseling)
  • een leefloon ontvangt (een papieren attest wordt je toegestuurd door het OCMW)
  • een inkomensgarantie voor Ouderen ontvangt (een papieren attest wordt je toegestuurd door de Federale Pensioendienst)