Een stap dichter bij de invoering van de European Disability Card in België

10 oktober 2016

Het project European Disability Card beoogt het creëren van een kaart die bewijst dat iemand een handicap heeft. Met deze kaart zullen personen met een handicap uit België en uit de deelnemende lidstaten (naast België nog 7 landen in Europa) voordelen kunnen genieten (in de vorm van onder meer kortingen, gratis toegang of aangepaste diensten) op het vlak van cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.

Het Belgische project European Disability Card ging in februari 2016 van start, na een cofinancieringsakkoord van de Europese Commissie. Hiervoor werken de 5 Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid, het VAPH, het AViQ, Phare en de DSL) samen.

Op maandag 10 oktober volgde een nieuwe stap: de ondertekening van een protocolakkoord door de bevoegde ministers van de federale regering (Elke Sleurs), Vlaanderen (Jo Vandeurzen), Wallonië (Maxime Prévot), de Franse Gemeenschapscommissie (Céline Frémault) en de Duitstalige Gemeenschap (Antonios Antoniadis). Dit protocol beoogt het naleven van de gezamenlijke verbintenis van de Belgische stakeholders, de financiering van het project en de afgifte van de European Disability Card.