Aanpassing prijs van de liefde: welke dossiers worden herzien?

10 september 2018

Op 1 augustus 2018 werd de vrijstelling voor de “prijs van de liefde” verhoogd: van 22.450,95 naar 39.289,17 euro.

Bij de berekening van de Integratietegemoetkoming (IT) wordt ook rekening gehouden met de inkomsten van de partner van de persoon met een handicap. Een deel van deze inkomsten wordt vrijgesteld, dit wordt ook wel eens de “prijs van de liefde” genoemd.

Door de verhoging van de vrijstelling, zullen sommige personen met een handicap nu wel in aanmerking kunnen komen voor een IT of een hogere IT krijgen.

Welke dossiers zullen wij zelf herbekijken?

  • De dossiers van de personen die momenteel een IT krijgen uitbetaald, maar die omwille van de inkomsten van hun partner geen recht hebben op het maximumbedrag.
  • De dossiers waarbij de beslissing over de IT ingaat vanaf 1 augustus 2018 en waarbij we nog geen rekening hadden gehouden met de verhoging van de prijs van de liefde.

In welk geval moet de persoon met een handicap zelf een herziening aanvragen?

  • Als de persoon met een handicap ooit een aanvraag voor een IT heeft gedaan en er medisch wel in aanmerking voor kwam, maar de aanvraag werd afgewezen omdat de inkomsten van de partner te hoog waren.

Als de persoon met een handicap nog jonger is dan 65 jaar en denkt nu wel in aanmerking te komen voor een IT dankzij de verhoging van de prijs van de liefde, kan hij/zij een tegemoetkoming zonder medisch onderzoek indienen via My Handicap.

Op het eind van de vragenlijst moet hij/zij in het veld “opmerkingen” vermelden dat de reden voor de nieuwe aanvraag de verhoging van de prijs van de liefde is.

Het is aan te raden om de herziening via My Handicap aan te vragen omdat de procedure op die manier snel kan opgestart worden. Maar mocht dit niet lukken, kan de herziening ook via ons contactformulier of ons algemeen telefoon nummer (0800 987 99) aangevraagd worden.

Belangrijk: deze aanvraag gebeurt best vóór november 2018.

Als de herziening immers binnen de 3 maand na de aanpassing van de prijs van de liefde wordt aangevraagd, kan de IT met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2018 uitbetaald worden.