Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt 2,9%

10 augustus 2017

Vanaf 1 september stijgt de inkomensvervangende tegemoetkoming met 2,9%.

Hiermee komt de tegemoetkoming weer op hetzelfde niveau als het leefloon. Bij de vorige aanpassing van de leeflonen werd de inkomensvervangende tegemoetkoming immers niet mee verhoogd.

Het deel van het inkomen van de partner dat wordt vrijgesteld bij de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming ("prijs van de liefde") wordt mee aangepast, net als de categorievrijstellingen voor de integratietegemoetkoming.

Je kan de aangepaste bedragen terugvinden op onze website (.xls)