Verhoging van de bedragen van de uitkeringen vanaf 1 november

8 november 2022

De inflatie in oktober leidde tot een overschrijding van de spilindex.

De bedragen van de uitkeringen worden daarom op 1 november 2022 met 2% geïndexeerd.