Enquête bij huisartsen

8 november 2017

Personen die een aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid voor een tegemoetkoming aan personen met een handicap, een parkeerkaart,… moeten ook medische informatie aanleveren zodat de FOD de handicap kan beoordelen. Sinds juli 2016 neemt de FOD zelf rechtstreeks contact op met de arts van de persoon, en dit via eHealth. Als de arts geen eHealth-certificaat heeft of toch nog de papieren weg verkiest, gebeurt de gegevensuitwisseling nog via de post.

Omdat het opvragen van de medische informatie niet altijd vlot verloopt, houdt de FOD een enquête bij de (huis)artsen.

De antwoorden worden anoniem verwerkt en de conclusies van het onderzoek worden via de website en nieuwsbrief van Domus Medica bekend gemaakt.

De FOD zal op basis van de enquête concrete acties uitwerken om de gegevensuitwisseling en de communicatie met de artsen verbeteren.

Ondertussen heeft de FOD ook al verschillende verbeteringen aangebracht aan de procedure.

Vul vóór 1 januari 2018 de enquête in (het invullen duurt maximaal 5 minuten)