Overdracht aanvullende kinderbijslag in Wallonië naar Aviq sinds 1 oktober

08/10/2021

Door de 6e Staatshervorming zijn er een aantal wijzigingen gebeurd in de verhoogde kinderbijslag. Voor kinderen die in Wallonië wonen, start op 1 oktober 2021 de laatste fase van de overdracht van de Aanvullende kinderbijslag naar Aviq (Agence pour une vie de qualité).

In Brussel worden de erkenningen voor de verhoogde kinderbijslag nog steeds door de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale zekerheid behandeld.

In Vlaanderen werd het systeem van kinderbijslag onlangs hervormd en kreeg het de nieuwe naam ‘Groeipakket’ mee. Ook de verhoogde kinderbijslag maakt hier deel van uit en kreeg in Vlaanderen de nieuwe naam ‘Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte’.

In de praktijk gebeurt deze overdracht voor de verhoogde kinderbijslag in Wallonië in 3 fasen:

  • 01/10/2021: verwerking van de eerste verzoeken en verzoeken tot herziening
  • 01/10/2022: ondersteuning voor automatische revisies waarvan de erkenning verloopt na 30/06/2022
  • 01/07/2022: definitieve overname door Aviq

Voor het indienen van aanvragen verandert er niets: het gezin blijft een beroep doen op zijn kinderbijslagfonds. Tijdens het evaluatieproces wordt Aviq de bevoorrechte gesprekspartner van de gezinnen voor deze verzoeken. Tijdens de overgangsperiode, van 01/10/2021 tot 30/06/2022, blijft de DG Personen met een handicap verzoeken verwerken die op 01/10/2021 in behandeling zijn, evenals geplande herzieningen.