Berekening integratietegemoetkoming: zelfde vrijstellingen voor tijdelijke werkloosheid wegens coronacrisis als voor beroepsinkomsten

8 juli 2020

De berekeningsregels van de integratietegemoetkoming werden herzien om eventuele negatieve effecten van het stelsel van de tijdelijke economische werkloosheid als gevolg van de coronacrisis te voorkomen.

Normaalgezien gelden er voor vervangingsinkomens andere (minder gunstige) vrijstellingsregels dan voor beroepsinkomens. Nu worden bij de berekening van de integratietegemoetkoming voor de uitkering voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht dezelfde vrijstellingen toegepast als voor beroepsinkomsten.

Dit geldt enkel voor wie deze uitkering wegens overmacht ontvangt als gevolg van de coronacrisis. De regel gold oorspronkelijk tot 30 juni, maar wordt nu verlengd tot en met 31 december 2020.