Sociaal tarief water (Vlaanderen)

8 juni 2017

De laatste weken krijgen wij veel vragen om een attest voor het bekomen van het sociaal tarief inzake water (vroegere vrijstelling van de saneringsbijdrage en/of van de heffing).
Enkel als je in Vlaanderen je domicilie hebt, kan je aanspraak maken op dit voordeel.

Belangrijk om weten is dat het sociaal tarief water alleen nog via elektronische gegevensuitwisseling kan toegekend worden. Sinds 01/01/2015 bestaan er geen papieren attesten meer en worden deze ook niet meer verstuurd.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) maakt automatisch de selectie van alle dossiers die voor het voordeel in aanmerking komen en op deze manier kunnen de watermaatschappijen en/of de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het sociaal tarief automatisch toekennen. Er wordt dan automatisch een korting van 80% aangerekend op de factuur en/of op het heffingsbiljet. Je hoeft dus helemaal niets zelf te doen om van dit voordeel te kunnen genieten.

In het zeldzame geval dat deze elektronische gegevensuitwisseling toch mislukt, zal je later dit jaar van onze dienst nog een papieren brief ontvangen (geen attest). Deze brief bezorg je dan aan je drinkwaterleverancier. Je moet deze brief tijdig, dit wil zeggen voor het einde van het jaar, aan je watermaatschappij bezorgen OF binnen de 3 maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet aan de VMM.

Wie je waterleverancier is kan je hier te weten komen

Als je over een eigen waterwinning beschikt, is het de VMM die instaat voor de toekenning van het sociaal tarief.

Ter herinnering: wie kan van het sociaal tarief genieten?

Alle personen die op 01 januari van het betreffende jaar:

  • genieten van een inkomensvervangende tegemoetkoming,
  • genieten van een integratietegemoetkoming,
  • genieten van een tegemoetkoming hulp aan bejaarden