Crisis Oekraïne: wat met rechten van personen met een handicap?

08/04/2022

De crisis in Oekraïne is niet meer weg te denken uit de actualiteit en dagelijks worden we geconfronteerd met nieuwe aspecten van dit drama. Vanzelfsprekend zullen er tussen de talloze oorlogsvluchtelingen ook personen met een handicap zijn. Zij verdienen onze bijzondere aandacht.

Sinds een maand voorziet de federale overheid een informatieve website met allerlei relevante informatie.


Vluchtelingen uit Oekraïne die in België zijn aangekomen, kunnen zich in ons land laten registreren om tijdelijke bescherming te krijgen. Degenen die dat wensen, kunnen een aanvraag voor opvang indienen.

De Europese richtlijn ter zake stelt dat personen die internationale bescherming genieten in een lidstaat recht hebben op de nodige sociale bijstand zoals de onderdanen van die staat. Deze richtlijn heeft een onmiddellijke toepassing.

De directie-generaal (DG) Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid heeft een taskforce opgericht opdat de Oekraïners die een handicap hebben en die in België tijdelijke bescherming genieten, een integratietegemoetkoming kunnen ontvangen.

Ze moeten, zoals iedereen, voldoen aan de voorwaarden (medische erkenning, leeftijd en inkomen) en tijdelijke bescherming in België genieten.

De aanvragen voor een tegemoetkoming kunnen ingediend worden via de OCMW’s, de gemeenten of de mutualiteiten. Voor de online aanvraag via MyHandicap is een elektronische identiteitskaart vereist.