Stijging inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) met 10,75% tegen 2024 (waarvan een kwart in 2021)

8 januari 2021

De nieuwe regering besliste om de laagste sociale uitkeringen te verhogen, om ze meer in lijn te brengen met de armoedegrens. Dit geldt ook voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Het gaat voor de IVT om een stijging van 10,75% tegen 2024 (buiten index). De verhoging gebeurt in 4 keer, telkens met 2,6875%: op 01/01/2021, 01/01/2022, 01/01/2023 en op 01/01/2024.

In de praktijk zullen de bedragen van de IVT vanaf 1 januari 2021 dus al een eerste keer met 2,6875% worden verhoogd.

Deze toename komt bovenop bestaande wettelijke mechanismen zoals de indexering en de koppeling van sociale uitkeringen aan de gemiddelde stijging of daling van het inkomen in België.

Personen met een handicap hoeven zelf niets te doen, het bedrag van hun IVT wordt automatisch verhoogd.

Om welke bedragen gaat het?

Het bedrag dat maximaal kan toegekend worden hangt af van je gezinscategorie.

  • Voor categorie A bedraagt het nieuwe geïndexeerde maximumbedrag per jaar € 7.879,96
  • Voor categorie B bedraagt het nieuwe geïndexeerde maximumbedrag per jaar €11.819,95
  • Voor categorie C bedraagt het nieuwe geïndexeerde maximumbedrag per jaar €15.973,93

Je vindt de nieuwe maximumbedragen (.xls) en de aangepaste simulator (.xls) op onze website.

Is er ook een stijging van de categorievrijstellingen van de Integratietegemoetkoming (IT)?

Ja, de categorievrijstellingen zijn gekoppeld aan de bedragen van de IVT. Ook de barema’s voor de categorievrijstelling A, B en C voor de integratietegemoetkoming (IT) worden dus tot dezelfde bedragen verhoogd.

Is er ook een stijging van de vrijstelling van de inkomsten van de partner voor de IVT?

Ja. Deze bedraagt 50% van het barema van categorie A van de IVT. Het maximumbedrag voor die vrijstelling wordt dus €3939.98