Jaarverslag 2017 van de DG Personen met een handicap

7 november 2018

De DG Personen met een handicap heeft haar jaarverslag 2017 gepubliceerd.

2017 was een bewogen jaar voor de DG Personen met een handicap.

Er waren heel wat technische problemen bij de ingebruikname van een nieuwe software om de dossiers te behandelen, waardoor we de eerste 3 maanden van 2017 zelfs bijna geen aanvragen konden behandelen.

De problemen zorgden ervoor dat de burger langer op een beslissing over zijn/haar aanvraag moest wachten. Zo duurde het gemiddeld 7 maanden om een aanvraag voor een tegemoetkoming te behandelen, wat anderhalve maand langer is dan het gemiddelde in 2016.
Ook de bereikbaarheid via ons 0800-nummer liet te wensen over.

Enkele opvallende cijfers:

  • Eind 2017 hadden 660.330 personen een dossier bij de DG Personen met een handicap.
  • Het aantal personen dat een Inkomensvervangende en/of Integratietegemoetkoming ontvangt was nog nooit zo hoog: 182.895. Dit is een stijging van 2% tegenover 2016.
  • De DG gaf 1,49 miljard uit aan tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
  • Er werden 63.787 parkeerkaarten afgeleverd, er zijn er nu 420.108 in omloop.

Om onze dienstverlening weer te verbeteren, namen wij tal van initiatieven:

  • Er werden extra personeelsleden aangeworven om de verhoogde werklast op te vangen.
  • Wij hebben de digitale gegevensuitwisseling met de huisartsen verbeterd door technische problemen op te lossen en in te zetten op overleg met de artsenverenigingen.
  • Wij hebben de online applicatie om de dossiers van personen met een handicap te raadplegen – Handiweb – uitgebreid met de mogelijkheid om ook aanvragen in te dienen. Op die manier zijn beide functionaliteiten voortaan in één en dezelfde applicatie beschikbaar.
  • Wij zetten verder in op de verbetering van onze telefonische bereikbaarheid en het inhalen van de achterstand in de dossiers.

Jaarverslag 2017 (.pdf)