CityH@ndi: de gemeenten helpen om personen met een handicap te helpen

06/10/2021

Op dinsdag 28 september lanceerde de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale zekerheid het project City H@ndi. Met dit project willen we de gemeentebesturen helpen om personen met een handicap te helpen.

Uit onze statistieken blijkt dat de gemeentebesturen de laatste jaren steeds minder betrokken zijn bij het onthaal en de begeleiding van personen met een handicap (en dat de pandemie deze tendens nog heeft versterkt). Heel wat aanvragen worden evenwel afgewezen wat doorgaans leidt tot een toenemende bestaansonzekerheid van personen met een handicap, dat wordt aangetoond in het Rapport Handicap en Armoede (oktober 2019). Het team City H@ndi is ervan overtuigd dat een aantal van de negatieve beslissingen kan worden voorkomen dankzij een betere begeleiding en vroeg zich daarom af op welke manier de gemeentebesturen het best kan ondersteunen.

In naam van Minister Karine LALIEUX ontvingen alle burgemeesters, alle OCMW-voorzitters, alle algemeen directeurs van de gemeenten en OCMW’s en alle schepenen bevoegd voor sociale zaken een bewustmakingsbrief met een enquête als bijlage. Meer concreet betekent dit dat de brief aan 581 gemeentebesturen in België verstuurd werd om te wijzen op het belang van een goed onthaal van personen met een handicap, in de gemeente waar zij wonen, daar waar de buurtdiensten van groot belang zijn. 1993 lokale leidende figuren werden persoonlijk gecontacteerd. De brief werd elektronisch verstuurd om de ecologische impact van de verrichting te beperken.

De enquête zal het mogelijk maken de lijst met contactpersonen voor de DG bij te werken en de specifieke behoeften van alle Belgische gemeenten te kennen. Deze behoeften vormen de basis bij de uitwerking van de (globale, regionale en specifieke) actieplannen. De 11 regionale actieplannen zullen met de 11 basisteams van de DG Personen met een handicap worden overlegd.

Het project CityH@ndi maakt deel uit van onze doelstelling om een zeer goede dienstverlening te bieden aan personen met een handicap, met de nadruk op een grotere toegankelijkheid van de rechten, een actieve bestrijding van het niet-opnemen van rechten (non take-up), een inclusieve communicatie (waarbij meer rekening wordt gehouden met de verwachtingen en bekwaamheden van de persoon met een handicap) en een sterkere coördinerende rol ten opzichte van de lokale actoren.

De eerste resultaten van de enquête met de behoeften van de gemeenten zullen begin november gekend zijn. De actieplannen zullen eind dit jaar uitgewerkt. De eerste ondersteunende acties bij de gemeentebesturen zijn voorzien begin 2022.