Handiweb weer beschikbaar

7 april 2017

Op 23 januari nam de DG Personen met een handicap een nieuw computersysteem in gebruik om de dossiers te behandelen. Omdat dit systeem ons niet in staat stelde om een goede dienstverlening aan te bieden aan de personen met een handicap, werd beslist om tijdelijk over te stappen naar het vroeger computersysteem.

Wat betekent dit concreet voor de burger en onze partners uit de sociale sector?

  • Sinds 4 april kunnen de dossiers van de DG Personen met een handicap weer geraadpleegd worden via Handiweb en voorlopig niet meer via MyHandicap.
  • De aanvragen verlopen nog steeds via MyHandicap.
  • Het is voorlopig niet meer mogelijk om volmachten toe te kennen om met de eigen eID een aanvraag voor iemand anders in te dienen in MyHandicap. Een volmacht aanvragen om in Handiweb het dossier van iemand anders te raadplegen is - zoals vroeger - wel mogelijk.
  • De brieven en attesten die wij naar de burger sturen, zullen dezelfde zijn als die van vóór 23 januari.

Wij verontschuldigen ons voor de problemen van de voorbije weken en stellen alles in het werk om je weer een normale dienstverlening te kunnen aanbieden!

Ons groen nummer 0800 987 99 is bovendien opnieuw open gesteld. Maar door de grote achterstand in de behandeling van de dossiers zal de bereikbaarheid nog niet optimaal zijn. Je kan ons ook mailen via het contactformulier op onze website.