Verhoging van de bedragen van de uitkeringen vanaf 1 december

6 december 2022

De inflatie in november leidde tot een overschrijding van de spilindex.

De bedragen van de uitkeringen worden daarom op 1 december 2022 met 2% geïndexeerd.

Tabel van de nieuwe maximumbedragen (.xls)