De regelgeving begrijpen en toepassen met de handleiding voor professionals

06/10/2021

De Directie-generaal (DG) Personen met een handicap heeft de interne procedures die zij gebruikt om de regelgeving toe te passen bij de behandeling van de dossiers bijgewerkt.

Omdat de teksten zo exhaustief worden geanalyseerd, hebben de medewerkers van de DG Personen met een handicap dit document, in pdf-formaat, de bijnaam “de Bijbel” gegeven. Het gaat om een collectief werkstuk waarin elke expert op een vakgebied binnen de DG Personen met een handicap zijn of haar kennis ter zake met collega’s deelt.

De verzameling teksten is bovenal bestemd voor de personeelsleden van de DG Personen met een handicap. Bij juristen en deskundigen van organisaties waarmee de DG nauw samenwerkt, zoals de ziekenfondsen, gemeenten en OCMW’s, is er echter altijd een grote belangstelling geweest voor “de Bijbel”.

Omwille van de transparantie kunt u de volledig bijgewerkte “Bijbel” van de DG Personen met een handicap vinden op onze website onder de sectie voor professionals, in de rubriek “wetgeving”.