De regelgeving begrijpen en toepassen met de handleiding (‘bijbel’) voor professionals

6 juli 2020

De DG Personen met een handicap heeft de interne procedures die zij gebruikt om de regelgeving toe te passen bij de behandeling van dossiers, gebundeld in een pdf-bestand. Omdat de teksten zo exhaustief worden geanalyseerd, hebben de medewerkers van de DG dit document de bijnaam “de bijbel” gegeven. Het gaat om een collectief werkstuk waarin elke expert op een vakgebied binnen de DG Personen met een handicap zijn of haar kennis ter zake met collega's deelt.

Deze verzameling teksten was tot nu toe voorbehouden aan het personeel van DG Personen met een handicap. Bij juristen en deskundigen van organisaties waarmee de DG nauw samenwerkt, zoals ziekenfondsen, gemeenten en OCMW's, is er echter altijd een grote belangstelling geweest voor “de bijbel”.

Omwille van de transparantie kan je “de bijbel" van DG Personen met een handicap vinden op onze website onder de sectie voor professionals, in de rubriek "wetgeving".