Coronapremie voor wie een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangt

6 juli 2020

De federale regering besloot om vanaf juli tot en met december een maandelijkse coronapremie van 50 euro to te kennen aan personen met een handicap die een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangen. Je hoeft deze premie niet aan te vragen: hij wordt net als je tegemoetkoming automatisch gestort op je rekening of per post uitbetaald.

Hoeveel bedraagt de coronapremie voor wie in juni al een IVT/IT ontving?

De coronapremie bedraagt 50 euro per maand. Kreeg je in juni al een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of een integratietegemoetkoming (IT)? Dan krijg je vanaf juli een coronapremie van 50 euro naast je tegemoetkoming. De premie wordt tot en met december 2020 elke maand uitbetaald (in totaal gaat het dus om 300 euro). De premie is persoonlijk: als jij en je partner aan de voorwaarden voldoen, zullen jullie beiden deze premie krijgen.

Kan ik de premie ook krijgen als mijn IVT/IT-aanvraag nog in behandeling is?

Als je al een IVT/IT-aanvraag lopende hebt, krijg je de coronapremie pas vanaf de eerste dag na de maand van je aanvraag. We kunnen in de meeste gevallen niet meteen in de maand waarin je je aanvraag indient al meteen beslissen over je dossier. Als we beslissen dat je recht hebt op een IVT/IT, krijg je deze daarom retroactief: we betalen je ook het bedrag waar je recht op had sinds de eerste dag van de maand na je aanvraag.

Heb je je IVT/IT-aanvraag ingediend t.e.m. 30 juni 2020?

Dan heb je (als je voldoet aan de voorwaarden) vanaf 1 juli recht op een IVT/IT. Dan krijg je ook de coronapremies voor juli t.e.m. december (in totaal 300 euro) nog gestort zodra we je eerste tegemoetkoming uitbetalen.

Heb je pas tussen 1 juli en 30 november 2020 je IVT/IT- aanvraag ingediend?

Omdat je de coronapremie pas kan krijgen vanaf de eerste maand na de aanvraag van je tegemoetkoming, zal je niet de volle 300 euro premie krijgen. Bijv. Als je je aanvraag voor een IVT/IT indient in september, krijg je de coronapremie dan (retroactief) voor de maanden oktober, november en december (in totaal 150 euro). Het is niet mogelijk om de coronapremie gestort te krijgen vóór we een beslissing hebben genomen over je IVT/IT-aanvraag.

Zijn er andere instellingen die deze premie kunnen uitbetalen?

De coronapremie is bedoeld voor wie een Inkomensgarantie voor ouderen (IGO, Federale Pensioendienst), leefloon of IVT/IT ontvangt. Wie onze IVT /IT ontvangt kan die in bepaalde gevallen combineren met een IGO. Je krijgt de coronapremie echter maar 1 keer: als je een IGO en een IVT/IT hebt, krijg je enkel de premie voor je IGO.