Nieuwe versie van MyHandicap op 26/3

6 maart 2018

Op 26 maart 2018 wordt een nieuwe versie van MyHandicap gelanceerd, de online applicatie om een tegemoetkoming, parkeerkaart of andere maatregel bij ons aan te vragen.  

De nieuwe versie is een uitbreiding van Handiweb, de applicatie die momenteel wordt gebruikt om dossiers van personen met een handicap te raadplegen.
Voortaan zal je in het online dossier de mogelijkheid hebben om een vragenlijst ("intake") in te vullen om een tegemoetkoming, parkeerkaart of andere maatregel aan te vragen.

De naam "Handiweb" verdwijnt en "MyHandicap" wordt voortaan de benaming voor de applicatie waar je zowel dossiers kan raadplegen als aanvragen indienen.

De huidige MyHandicap zal beschikbaar blijven tot de nieuwe versie wordt gelanceerd. Er kunnen zich wel onderbrekingen voordoen in Handiweb op 22 maart.

Belangrijk om weten

  • Heb je nog openstaande aanvragen staan in de huidige MyHandicap, gelieve die ten laatste op vrijdag 23 maart af te werken en door te sturen, anders ben je deze gegevens kwijt.
  • Om je op 26 maart in te loggen in de nieuwe MyHandicap, raden wij aan om de knop "MyHandicap" te gebruiken die op de homepagina zal staan. De snelkoppeling naar de huidige MyHandicap op je bureaublad en de snelkoppeling in je favorieten zullen waarschijnlijk niet meer werken.
  • Je kan – in tegenstelling tot nu - een gedeeltelijk ingevulde vragenlijst niet opslaan om op een later moment af te werken. Als je een vragenlijst niet volledig hebt ingevuld en afsluit, ben je alle gegevens die je had ingevoerd kwijt. In een latere fase zal het wel mogelijk zijn om de antwoorden op te slaan.
  • De datum van de aanvraag is de datum waarop de volledig ingevulde vragenlijst werd verzonden naar de DG Personen met een handicap (hetzelfde principe als de huidige versie van MyHandicap).

Wat verandert er?

Hoewel de lay-out van de intake er helemaal anders uit zal zien, blijven de basisprincipes wel behouden. De vragen blijven in grote lijnen dezelfde, op een aantal aanpassingen na, zoals:

  • In de intake voor de tegemoetkomingen vragen we welke inkomsten de aanvrager heeft. Nieuw is dat er voortaan meerdere soorten inkomsten kunnen aangeduid worden in plaats van één.
  • In de intake voor de tegemoetkomingen vragen we voortaan ook naar de inkomsten van de partner.
  • Je hebt de mogelijkheid om het adres van de huisarts of specialist in te vullen zodat we hem/haar gemakkelijker kunnen identificeren.
  • Wie al een dossier bij de DG Personen met een handicap heeft, zal via MyHandicap wijzigingen in zijn/haar persoonlijke situatie kunnen doorgeven en uitstel voor het opsturen van inlichtingen kunnen vragen. Hiervoor moet je het contactformulier dan niet meer gebruiken.

Hoe krijg ik als medewerker bij een gemeente, OCMW of ziekenfonds toegang tot de nieuwe versie van MyHandicap?

Als je momenteel toegang hebt tot Handiweb, heb je automatisch ook toegang tot de nieuwe MyHandicap.

Opgelet: heb je momenteel toegang tot MyHandicap, maar niet tot Handiweb? Dan zal je geen toegang hebben tot de nieuwe MyHandicap. Vraag aan je veiligheidscoördinator om je vóór 26 maart toegang te geven tot Handiweb. Je vindt een handleiding voor veiligheidscoördinatoren (.pdf) op onze website (deze handleiding gaat over de toegang tot MyHandicap, maar voor Handiweb geldt dezelfde werkwijze).

Meer info