Automatische toekenning van sociale tarieven

4 oktober 2017

Sociaal tarief gas en elektriciteit

Het is niet mogelijk om een papieren attest bij de DG Personen met een handicap aan te vragen voor het bekomen van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.

Als je recht hebt, dan wordt dit voordeel automatisch toegekend via elektronische gegevensuitwisseling tussen onze dienst en de energieleveranciers. Je hoeft hiervoor dus zelf niets te doen.

Enkel indien de elektronische gegevensuitwisseling niet lukt, zal je nog een papieren attest ontvangen. Het aantal dossiers waarvoor dit niet lukt, is echter zeer klein.

Indien je problemen ondervindt met de toekenning van het sociaal tarief, neem dan contact op met de FOD Economie via het nummer 0800 120 33.

Sociaal tarief water (Vlaanderen)

Het is ook niet mogelijk om een papieren attest aan te vragen voor het bekomen van de vermindering op de saneringsbijdrage voor het afvalwater (dit is een voordeel dat enkel in Vlaanderen wordt toegekend).

Als je recht hebt, dan wordt dit voordeel automatisch toegekend via elektronische gegevensuitwisseling. Je hoeft hiervoor dus zelf niets te doen.

In het zeldzame geval dat deze elektronische gegevensuitwisseling toch mislukt, krijg je op het eind van het jaar van onze dienst nog een brief (geen attest), die je aan je watermaatschappij moet bezorgen.

Indien je problemen ondervindt met de toekenning van het sociaal tarief, neem dan contact op met je watermaatschappij.

Meer info over de toekenning van het sociaal tarief water