Gratis reizen met de Lijn voor personen met een handicap

3 september 2018

Personen met een handicap kunnen een gratis abonnement krijgen bij De Lijn als ze voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:

  • een tegemoetkoming krijgen van de FOD Sociale Zekerheid en gedomicilieerd zijn in Vlaanderen*
  • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ontvangen van de zorgkas
  • ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • recht hebben op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) bij de VDAB

Kinderen jonger dan 6 jaar reizen sowieso gratis met De Lijn.

*Opgelet: kinderen die bij de FOD Sociale Zekerheid een erkenning van hun handicap hebben voor de Bijkomende Kinderbijslag, kunnen op basis van deze erkenning geen gratis Buzzy Pazz aanvragen.

De voorwaarde om een gratis abonnement te krijgen is immers het ontvangen van een tegemoetkoming die uitbetaald wordt door de FOD Sociale Zekerheid (terwijl de Bijkomende kinderbijslag uitbetaald wordt door de kinderbijslagfondsen).

De enige piste om als kind recht te hebben op een Buzzy Pazz is door een aanvraag in te dienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), aangezien De Lijn voor deze instantie als voorwaarde enkel de erkenning van de handicap (niet een uitbetaling van een tegemoetkoming) vereist.

Meer informatie op de website van de Lijn