Deadline ‘prijs van de liefde’ integratietegemoetkoming: 30/06

3 juni 2021

Het inkomen van je partner telt niet meer mee voor je integratietegemoetkoming (IT).

Werd je aanvraag op een integratietegemoetkoming (IT) vroeger afgewezen omdat de inkomsten van je partner te hoog waren?

Dien je aanvraag in via Mijn Handicap vóór 30 juni 2021. Als blijkt dat je recht hebt op een integratiepremie, dan heb je daar vanaf januari 2021 recht op.

Als je later een aanvraag indient, gaat je recht op een integratietoelage pas in de maand volgend op je aanvraag.

Als je eerder bij ons een IT aanvroeg die werd afgewezen wegens de te hoge inkomsten van je partner, heb je wel al een erkenning van je handicap gekregen. We bekijken daarom enkel het administratieve luik van je aanvraag.

Als je eerder bij ons een IT aanvroeg die werd afgewezen wegens de te hoge inkomsten van je partner, heb je wel al een erkenning van je handicap gekregen. We bekijken daarom enkel het administratieve luik van je aanvraag. Kies in My Handicap de link ‘Tegemoetkoming aanvragen met behoud huidige erkenning handicap’. Je handicap wordt dan niet opnieuw geëvalueerd.

Heb je nog geen erkenning van je handicap gekregen bij ons?

Dan zal onze arts ook je handicap evalueren. Kies in My Handicap de link: ‘Tegemoetkoming aanvragen + handicap vaststellen’.

Opgelet:we zullen de situatie vanaf januari 2021 alleen opnieuw beoordelen voor degenen die een IT hebben aangevraagd maar deze niet hebben gekregen omdat het inkomen van de partner te hoog was.

Deed jij nog niet eerder een aanvraag voor een integratietegemoetkoming? Je kan uiteraard ook in dat geval een aanvraag indienen, maar het recht op de IT zal pas ingaan vanaf de maand na je aanvraag. Je krijgt dan geen retroactief recht tot januari.

Als je nog geen erkenning van je handicap hebt, zal onze arts ook je handicap evalueren. Kies in My Handicap de link: ‘Tegemoetkoming aanvragen + handicap vaststellen’.