Gegevensuitwisseling met de artsen: aanpassingen

2 oktober 2017

Op 1 juli 2016 veranderde de DG Personen met een handicap de procedure om medische informatie uit te wisselen in het kader van de erkenning van de handicap. Voortaan neemt de DG zelf contact op met de behandelend artsen, en dit via eHealth of de post.

De uitwisseling van gegevens verliep echter niet altijd zo vlot, wat tot heel wat frustraties leidde bij de artsen. Dit had enerzijds te maken met technische problemen in de verschillende fasen tussen het versturen en het ontvangen van de eHealth-berichten. Anderzijds zorgden de interne problemen bij de DG Personen met een handicap, zoals de onderbezetting bij het personeel en de problematische overgang naar een nieuwe software om de dossiers af te handelen, ervoor dat er niet snel werk kon gemaakt worden van verbeteringen.

Ondertussen heeft de DG enkele aanpassingen gedaan, waardoor de gegevensuitwisseling heel wat vlotter kan verlopen:

  • Om te garanderen dat de arts zo snel mogelijk op de hoogte is van de vraag om informatie, krijgt hij/zij naast een eHealth-bericht ook een brief. Tegelijkertijd krijgt zijn/haar patiënt een brief, waarin wordt gevraagd om contact op te nemen met de behandelend arts.
  • De termijn om te antwoorden is opgetrokken van 15 naar 30 dagen, om voldoende tijd te laten een eventuele consultatie in te plannen.
  • Er was een tijd een probleem met het versturen van onder andere doc- en txt-bestanden. Voortaan kunnen alle types van bestanden via eHealth naar de DG gestuurd worden, met uitzondering van zip-files. Op termijn moet het ook mogelijk zijn zip-files door te sturen.
  • Berichten die via bepaalde softwarepakketten werden verstuurd, kwamen niet correct toe in het computersysteem van de DG. Dit werd ondertussen samen met de betrokken partijen opgelost.
  • Omwille van de technische problemen kwamen de eHealth-berichten van de artsen niet altijd toe bij de DG. Hierdoor werden er soms ten onrechte herinneringen verstuurd. Daarom besliste de DG in juli om de herinneringen via eHealth stop te zetten.

De DG Personen met een handicap is bezig met een grondige analyse van de procedure voor de gegevensuitwisseling met de artsen. Op basis hiervan zal de DG een actieplan uitwerken om een en ander te verbeteren. In oktober wordt er ook een enquête gehouden om te peilen naar de wensen van de huisartsen. Meer informatie hierover volgt nog.