Betaling van uw tegemoetkoming hulp aan bejaarden in Vlaanderen

2 oktober 2017

Woont u in Vlaanderen? Dan werd uw tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) op 1 januari de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming.

Uw dossier wordt beheerd door uw zorgkas, gelinkt aan uw ziekenfonds.

Voor de maand augustus 2017 deed de FOD Sociale Zekerheid nog de betaling voor alle Vlaamse THAB-dossiers. Vanaf september nemen de zorgkassen de betaling over voor THAB-dossiers die al werden uitbetaald door de FOD en waarin geen onderzoek loopt.

U hoeft hiervoor niets te doen en er wijzigt niets aan het bedrag dat u maandelijks ontving.
De zorgkassen zullen de betalingen van de Vlaamse THAB-dossiers uitvoeren rond de 25ste van elke maand, net zoals de FOD dat doet voor de andere tegemoetkomingen.

Voor meer informatie over uw dossier, kan u contact opnemen met uw zorgkas.

Meer info: www.vlaamsesocialebescherming.be

Voor sommige dossiers zal u na september nog een betaling van de FOD ontvangen:

  • Voor nieuwe dossiers waarin nog een eerste beslissing moet genomen worden, zal de FOD de eerste uitbetaling doen wanneer u recht heeft op een THAB. Ook de eventuele achterstallen in deze dossiers worden betaald door de FOD. Na die eerste betaling door de FOD, ontvangt u de volgende maandelijkse betalingen via uw zorgkas.
  • Voor bestaande dossiers waarin een herziening nog beslist moet worden, zal de FOD na de beslissing nog één keer het (al dan niet aangepaste) THAB-bedrag uitbetalen. Hierna worden de maandelijkse betalingen overgenomen door uw zorgkas.

Voor integratietegemoetkomingen (IT) en inkomensvervangende tegemoetkomingen (IVT) verandert er niets: De FOD blijft verantwoordelijk voor de betaling.

Ook THAB-dossiers voor wie in Wallonië of Brussel woont worden voorlopig verder uitbetaald door de FOD Sociale Zekerheid.

Ontdek alle wijzigingen hier